Thành phần : Borassus Flabellifer Sap

Borassus Flabellifer hay còn được biết đến với tên gọi là cây Thốt Nốt – loại cây này cũng thường được sử dụng nhiều để sản xuất đường. Hiện tại cả EWG và CIR chưa có nhiều thông tin nghiên cứu về tác dụng cũng như những ảnh hưởng của thành phần này trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da.

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Borassus Flabellifer Sap"