Thành phần : Trisodium EDTA

Trisodium EDTA là một thành phần trợ giúp phổ biến hoạt động như một tác nhân tạo chelat. Nó giúp các sản phẩm luôn đẹp và ổn định trong thời gian dài hơn bằng cách trung hòa các ion kim loại trong công thức (thường từ nước xâm nhập vào đó) mà nếu không sẽ gây ra một số thay đổi không mấy tốt đẹp. EDTA (axit ethylenediaminetetraacetic) là một tác nhân tạo phức, được sử dụng để cô lập và giảm khả năng phản ứng của các ion kim loại có thể có trong sản phẩm. EDTA, còn được gọi là axit edetic, và muối của nó được phát triển để chống lại tác động của nước cứng và các ion kim loại nặng trong sản xuất hàng dệt may. Đánh giá an toàn của CIR: EDTA và các thành phần liên quan ở nồng độ được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân không phải là chất gây kích ứng da hoặc chất gây mẫn cảm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những thành phần này không phải là chất gây ung thư. Do các thành phần này liên kết với các kim loại cần thiết cho quá trình phân chia tế bào bình thường nên một số nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất này gây đột biến yếu. Một số nghiên cứu cho thấy tác động sinh sản và phát triển sau khi tiếp xúc qua đường miệng với liều lượng lớn chất thải sắt kim loại, có thể là tác động của việc liên kết các kim loại cần thiết cho quá trình sinh sản và phát triển bình thường. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Trisodium EDTA" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Trisodium EDTA"