Thành phần : Theanine

Theanine là một axit amin (amino acid), hoạt tính sinh học của nó là tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein của cơ thể. Có công dụng là chất làm mềm, giữ ẩm, dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Theanine" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Theanine" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Theanine"