Thành phần : TEA-Dodecylbenzenesulfonate

TEA-Dodecylbenzenesulfonate là một hợp chất thơm thay thế. Thành phần này là alkylbenzene sulfonate tuyến tính (LAS). Chất hoạt động bề mặt alkylbenzenesulfonate tuyến tính hòa tan và hiệu quả ở nồng độ thấp. Chất này có công dụng làm sạch, tạo bọt, chất hoạt động bề mặt. Đánh giá An toàn CIR: Alkylbenzenesulfonate tuyến tính không phải là chất độc sinh sản sau khi tiếp xúc với da. Đặc tính gây kích ứng của các thành phần này tương tự như các chất tẩy rửa khác, với mức độ kích ứng nghiêm trọng phụ thuộc vào nồng độ và độ pH của sản phẩm. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "TEA-Dodecylbenzenesulfonate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "TEA-Dodecylbenzenesulfonate"