Thành phần : Sucrose Stearate

Sucrose Stearate là một monoeste của axit stearic và Sucrose, hay còn được biết đến là một axit béo, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm chăm sóc da và cơ thể, sản phẩm chống nắng. Đây là một chất có khả năng làm mềm da, dưỡng da và đôi khi được sử dụng như chất làm sạch. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng axit béo này an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sucrose Stearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sucrose Stearate"