Thành phần : Stearamide AMP

Stearamide AMP là là hỗn hợp etanolamit của axit béo axit stearic, axit isostearic và axit myristic., chất rắn dạng sáp, được sử dụng làm tăng độ dày của phần nước (nước) trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Chúng cũng làm tăng khả năng tạo bọt hoặc ổn định bọt. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Stearamide AMP" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Stearamide AMP"