Thành phần : SORBITAN STEARATE

Sorbitan stearate là một chất hoạt động bề mặt bao gồm chất làm ngọt sorbitol và axit stearic, một axit béo tự nhiên. Các este sorbitan được tạo ra bằng phản ứng của polyol, sorbitol, với một axit béo (axit stearic, axit lauric, axit oleic, axit palmitic). Cả sobitol và axit béo đều có trong tự nhiên và được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm. Một chất nhũ hóa ưa dầu phổ biến, có nguồn gốc từ thực vật giúp nước trộn với dầu. Bản thân nó thích hợp cho nhũ tương nước trong dầu (trong đó các giọt nước được phân tán trong dầu), nhưng nó thường được sử dụng làm chất đồng nhũ hóa bên cạnh các chất nhũ hóa ưa nước khác. Về mặt hóa học, nó xuất phát từ sự gắn kết của sorbitan (một phân tử sorbitol (đường) đã khử nước) với axit béo Stearic Acid, tạo ra một phân tử một phần là nước (phần sorbitan) và một phần là phân tử hòa tan trong dầu (phần stearic). Đánh giá CIR: Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng trong một nhóm, các este Sorbitan, bao gồm cả Sorbitan Stearate, thường là chất kích ứng da nhẹ nhưng không gây mẫn cảm. Sorbitan Stearate không phải là chất cảm quang. Sorbitan Stearate và Sorbitan Laurate âm tính trong các nghiên cứu về khả năng gây ung thư. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "SORBITAN STEARATE" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "SORBITAN STEARATE"