Thành phần : Sodium Metabisulfite

Sodium Metabisulfite là một loại muối vô cơ được sử dụng làm chất bảo quản và chống oxy hóa cho sản phẩm. Thành phần này hoạt động như chất khử, có nghĩa là chúng tặng các phân tử hydro cho các chất khác trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Độ an toàn của Natri Sulfite, Kali Sulfite, Amoni Sulfite, Natri Bisulfite, Amoni Bisulfite, Natri Metabisulfite và Kali Metabisulfite đã được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia Đánh giá Thành phần Mỹ phẩm (CIR). Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng tất cả bảy thành phần đều an toàn khi được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. EWG đánh giá thành phần này an toàn cho da nhưng bị nên hạn chế sử dụng ở mức trung bình.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Metabisulfite" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Metabisulfite"