Thành phần : Propylene Carbonate

Propylene Carbonate là một dung môi tổng hợp, trong suốt, không mùi với nhiệt độ sôi cao. Propylene Carbonate được sử dụng để hòa tan các chất khác và thường được sử dụng với chất tạo gel đất sét (chẳng hạn như montmorillonite hoặc bentonit). Propylene Carbonate, còn được gọi là propylene cacbonat tuần hoàn, là một hóa chất hữu cơ. Nó là một este của propylene glycol và axit carbonic. Propylene Carbonate dễ cháy và ổn định về mặt hóa học. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng Propylene Carbonate thường được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân ở nồng độ từ dưới 0,1% đến 5%. Propylene Carbonate không pha loãng gây kích ứng vừa phải cho mắt và da. Các sản phẩm có chứa tới 20% Propylene Carbonate được xác định là không nhạy cảm và tối đa là gây kích ứng vừa phải cho da người, không độc hại và không nhạy cảm với ánh sáng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Propylene Carbonate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Propylene Carbonate"