Thành phần : Potassium Cocoyl Glycinate

Potassium Cocoyl Glycinate là một chất làm sạch dựa trên axit amin được mô tả là cực kỳ dịu nhẹ và có khả năng tạo bọt vượt trội. Nó cũng có thể làm giảm độ ảnh hưởng và tàn dư của các chất hoạt động bề mặt mạnh hơn như SLS hoặc xà phòng axit béo. Hội thảo kết luận rằng 115 axit amin alkyl amit trong đó có Potassium Cocoyl Glycinate là an toàn trong thực tiễn sử dụng hiện tại và nồng độ trong mỹ phẩm, khi được bào chế là không kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Potassium Cocoyl Glycinate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Potassium Cocoyl Glycinate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Potassium Cocoyl Glycinate"