Thành phần : Polystyrene

Polystyrene là một loại polymer và được dùng trong mỹ phẩm với công dụng như một chất tạo màng và tăng độ nhớt/ độ trượt của sản phẩm. Cả EWG và hội đồng CIR đều đánh giá đây là hoạt chất an toàn để dùng trong mỹ phẩm, khả năng kích ứng, gây độc đều ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polystyrene" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Polystyrene" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polystyrene"