Thành phần : PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone

PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone là một dạng silicone. Thành phần này đóng vai trò như một chất dưỡng da và chất nhũ hoá. Loại silicone mỹ phẩm này là thành phần hiệu quả, trơ và linh hoạt có lợi cho da và tóc theo nhiều cách. Cả EWG và hội đồng CIR đều xếp thành phần này vào nhóm an toàn, không có độc tính cho da, tuy nhiên trong một số trường hợp da đặc biệt thì vẫn nên cân nhắc kỹ.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone"