Thành phần : PEG-45M

PEG-45M là polyme của etylen glycol. Con số trong tên biểu thị số đơn vị ethylene glycol trung bình. Chất này có công dụng giữ độ ẩm. ội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng Triethylene Glycol và các thành phần polyetylen glycol an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Dữ liệu hiện có chỉ ra rằng PEG không gây đột biến hoặc gây ung thư. Hội đồng CIR kết luận đây là một hoạt chất an toàn nếu được điều chế trong công thức không gây kích ứng.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-45M" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG-45M" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-45M"