Thành phần : PEG-12 Dimethicone

PEG-12 Dimethicone là một loại polymer tổng hợp bao gồm PEG (polyethylene glycol) và dimethicone, một loại polymer gốc silicon. Do có PEG, thành phần này có thể chứa các tạp chất sản xuất có khả năng gây độc hại như 1,4-dioxane. Một silicone lỏng làm giảm sức căng bề mặt. Nó có thể cải thiện dầu (hoặc silicone) trong nhũ tương nước với khả năng hấp thụ nhanh hơn, lan tỏa tốt hơn và cảm giác nhẹ hơn. Đánh giá an toàn CIR: Những polyme này ít nhất là hơi độc khi dùng qua đường uống hoặc qua da với một liều duy nhất. Dimethicone Copolyols không phải là chất gây kích ứng da hoặc mắt chính và không có bằng chứng về độc tính cận mãn tính qua đường miệng. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy Dimethicone Copolyol không phải là chất gây kích ứng da chính cũng như chất gây mẫn cảm khi thử nghiệm ở nồng độ 100%. Dimethicone Copolyols có thể được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân được bán trên thị trường Châu Âu theo các quy định chung của Quy định về Mỹ phẩm của Liên minh Châu Âu.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-12 Dimethicone" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-12 Dimethicone"