Thành phần : P-Anisic Acid

P-Anisic Acid còn được gọi là axit 4-methoxybenzoic hoặc axit draconic, là một trong những đồng phân của axit anisic. Nó là một chất rắn kết tinh màu trắng không hòa tan trong nước, hòa tan cao trong rượu và hòa tan trong ether và etyl axetat. Đây là một axit hữu cơ thân thiện với da có tác dụng chống nấm. Mặc dù chức năng chính thức của P-Anisic Acid là ngăn mùi (có nghĩa là nó giúp che đi những mùi không mấy dễ chịu trong sản phẩm), theo thông tin của nhà sản xuất, nó được sử dụng như một chất bảo quản.

Thông tin cơ bản về thành phần "P-Anisic Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "P-Anisic Acid"