Thành phần : Nelumbium Speciosum Flower Extract

Nelumbium Speciosum Flower Extract là chiết xuất của hoa sen thiêng. Trong mỹ phẩm thành phần này được biết đến như một chất dưỡng da. Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần này. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Nelumbium Speciosum Flower Extract" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Nelumbium Speciosum Flower Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Nelumbium Speciosum Flower Extract"