Thành phần : Methionine

Methionine (viết tắt là Met hay M) là một α-amino acid với công thức hóa học HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3. Cũng như cysteine, methionine là một trong hai amino acid sinh protein chứa lưu huỳnh. Do là một amino acid thiết yếu, methionine không được tổng hợp “mới” trong cơ thể người, mà phải được lấy từ thức ăn bên ngoài. Ở các loài thực vật và vi sinh vật, methionine được tổng hợp từ axit aspartic và cysteine. Công dụng của thành phần này trong mỹ phẩm là chống tĩnh điện, dưỡng tóc, dưỡng da. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng thành phần này an toàn khi được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Methionine" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Methionine"