Thành phần : Lysine

Lysine là một amino acid, với công thức hóa học HOOCCH(NH2)(CH2)4NH2. Nó là một amino acid thiết yếu, nghĩa là cơ thể không thể tự tổng hợp được. Lysine là một base giống như arginine và histidine. Nhóm ε-amino đóng vai trò liên kiết với H+. (Nhóm ε-amino là nhóm amino gắn với nguyên tử cacbon thứ 5 tính từ nguyên tử cacbon gắn với nhóm carboxyl C=OOH là α-cacbon). Trong mỹ phẩm thành phần này có công dụng thành phần hương thơm, chất dưỡng tóc, chất dưỡng da, chống tĩnh điện. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Lysine" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Lysine" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Lysine"