Thành phần : Luffa Cylindrica Fruit Leaf Stem Extract

Luffa Cylindrica Fruit Leaf Stem Extract là chiết xuất từ quả hoặc lá của Luffa Cylindrica – mướp hương. Quả này chứa chất đắng, saponin, chất nhầy, xylan, mannan, galactan, lignin, mỡ, protein 1,5%. Trong quả tươi có nhiều choline, phytin, các amino acid tự do: lysin, arginin, acid aspartic, glycin, threonin, acid glutamic, alanin, tryptophan, phenylalanin và leucin. Hạt chứa một chất đắng là cucurbitacin B, một saponin đắng kết tinh khi thủy phân cho acid oleonolic và một sapogenin trung tính; còn có một saponin khác. Thành phần này có công dụng dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Luffa Cylindrica Fruit Leaf Stem Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Luffa Cylindrica Fruit Leaf Stem Extract"