Thành phần : Hydrolyzed Sodium Hyaluronate

Hydrolyzed Sodium Hyaluronate là phiên bản nhỏ hơn của Sodium hyaluronate và có tên thương mại là miniHA, nhờ kích thước nhỏ nên có thể mang ẩm đến những lớp da sâu bên trong và chống lão hóa tốt hơn. Tuy nhiên theo CIR thì thành phần này cũng có thể gây kích ứng trong một số trường hợp đặc biệt.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydrolyzed Sodium Hyaluronate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Hydrolyzed Sodium Hyaluronate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydrolyzed Sodium Hyaluronate"