Thành phần : Hydrolyzed Keratin

Hydrolyzed Keratin là chất thủy phân keratin có nguồn gốc từ axit, enzyme hoặc phương pháp thủy phân khác. Thành phần này có một số công dụng như sau chống tĩnh điện, tạo màng, dưỡng tóc, dưỡng ẩm. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá thành phần này là an toàn trong sử dụng mỹ phẩm trong báo cáo an toàn năm 2021. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydrolyzed Keratin" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Hydrolyzed Keratin" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydrolyzed Keratin"