Thành phần : Hydrogenated Starch Hydrolysate

Hydrogenated Starch Hydrolysate là một sản phẩm cuối cùng của quá trình hydro hóa được kiểm soát của Cornsyrup. Thành phần này được tạo ra bằng cách thủy phân một phần tinh bột – thường là tinh bột ngô, nhưng cũng có thể là tinh bột khoai tây hoặc tinh bột mì. Chất này có thể được sử dụng như chất làm ngọt, giữ ẩm trong thực phẩm và là chất tạo màng trong mỹ phẩm. EWG và hội đồng CIR xếp thành phần này vào nhóm chất an toàn.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydrogenated Starch Hydrolysate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Hydrogenated Starch Hydrolysate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydrogenated Starch Hydrolysate"