Thành phần : Ethylhexyl Olivate

Ethylhexyl Olivate là một chất thuộc nhóm Alkyl Esters, đây là một este của Ethylhexyl Alcohol và các axit béo có nguồn gốc từ Olea Europaea (Olive) Oil. Các este alkyl là các vật liệu kỵ nước (nghĩa là có xu hướng đẩy lùi hoặc không thể trộn với nước) được tạo ra bằng cách kết hợp các axit béo và rượu, từ dầu ở trọng lượng phân tử thấp nhất/độ dài chuỗi ngắn nhất đến chất rắn dạng sáp ở trọng lượng phân tử cao nhất/chuỗi dài nhất -chiều dài. Các este alkyl trong mỹ phẩm chủ yếu được sử dụng làm chất dưỡng da, một số được báo cáo là có các chức năng bổ sung, bao gồm làm dung môi hoặc chất làm dẻo. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng các este alkyl, trong đó có Ethylhexyl Olivate là an toàn trong thực tiễn sử dụng hiện tại và nồng độ được mô tả trong đánh giá an toàn này khi được bào chế để không gây kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ethylhexyl Olivate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ethylhexyl Olivate"