Thành phần : Dimethyl Sulfone

Dimethyl Sulfone hay Methylsulfonylmethane, MSM. Dimetyl sulfon (DMSO2) là một hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có công thức (CH3)2SO2. Chất rắn không màu này có nhóm chức sulfonyl và là chất đơn giản nhất trong số các sulfon. Nó tương đối trơ về mặt hóa học và có thể chống lại sự phân hủy ở nhiệt độ cao. Trong mỹ phẩm thì đây là một thành phần dung môi, kiểm soát độ nhớt. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Dimethyl Sulfone" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Dimethyl Sulfone"