Thành phần : Dimethicone Crosspolymer

Dimethicone Crosspolymer là một polyme gốc silicon (dimethicone) được biến đổi với các chuỗi bên hydrocacbon trong phạm vi kích thước C3-C20. Các thành phần polyme chéo dimethicone là những phân tử lớn không hòa tan trong nước. Những thành phần này thường được cung cấp cho các nhà sản xuất mỹ phẩm dưới dạng gel trương nở. Dimethicone Crosspolymer là chất đàn hồi silicon có trọng lượng phân tử cao (vật liệu đàn hồi giống như cao su) thường được pha trộn với chất lỏng silicon cơ bản (chẳng hạn như dimethicone hoặc cyclopentasiloxane) để tạo cho công thức cảm giác mịn mượt và hoạt động như một chất làm đặc.Dựa trên kích thước của các thành phần polyme dimethicone và khả năng không hòa tan trong nước, Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng các thành phần này sẽ không thẩm thấu qua da. Các nghiên cứu về kích ứng và mẫn cảm da của các thành phần này không xác định được bất kỳ tác dụng phụ nào.

Thông tin cơ bản về thành phần "Dimethicone Crosspolymer" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Dimethicone Crosspolymer"