Thành phần : Cyclodextrin

Cyclodextrin là một họ oligosacarit vòng, bao gồm một vòng lớn gồm các tiểu đơn vị glucose được nối với nhau bằng liên kết glycosid α-1,4. Cyclodextrins được sản xuất từ ​​tinh bột bằng cách chuyển đổi enzyme. Chúng được sử dụng trong thực phẩm, dược phẩm, phân phối thuốc và công nghiệp hóa chất, cũng như nông nghiệp và kỹ thuật môi trường. Đây là một chất hấp thụ, chất chelating. Hội đồng chuyên gia CIR EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Cyclodextrin" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Cyclodextrin"