Thành phần : Cetrimonium Chloride

Cetrimonium Chloride là một hợp chất amoni bậc bốn được sử dụng làm chất bảo quản. Nó cũng giúp hình thành nhũ tương bằng cách giảm sức căng bề mặt của các chất được nhũ hóa và giúp phân phối hoặc đình chỉ chất rắn không hòa tan trong chất lỏng. Ngoài ra, Cetrimonium Bromide có khả năng phá vỡ màng bề mặt của vi sinh vật và đã được sử dụng trong thuốc sát trùng. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng cả thành phần này an toàn để sử dụng trong các sản phẩm tẩy rửa và an toàn khi sử dụng ở nồng độ lên tới 0,25% trong các sản phẩm có lưu lại trên da. Thử nghiệm miếng dán tiếp xúc lặp đi lặp lại với nồng độ lên tới 0,25% Cetrimonium Chloride không tạo ra phản ứng mẫn cảm, mặc dù kích ứng đã được quan sát thấy trong quá trình kích ứng. Trong Quy định về Mỹ phẩm của Liên minh Châu Âu thành phần này có thể được sử dụng làm chất bảo quản ở nồng độ tối đa là 0,1%. Theo EWG thì đây là thành phần thuộc nhóm chất kích ứng cao và thuộc nhóm chất bị hạn chế sử dụng ở mức cao.

Thông tin cơ bản về thành phần "Cetrimonium Chloride" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Cetrimonium Chloride" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Cetrimonium Chloride"