Thành phần : Ceteareth-12

Ceteareth-12 là một ether polyethylen glycol của cetearyl alcolhol.Tùy thuộc số biểu thị số lượng trung bình của các phân tử ethylene oxide được thêm vào để tạo ra thành phần Ceteareth cụ thể, vì thế mà Ceteareth có thể là chất lỏng chất rắn hoặn dạng sáp. Ceteareth-12 giúp hình thành nhũ tương bằng cách giảm sức căng bề mặt của các chất được nhũ hóa. Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét những phát hiện trước đây từ đánh giá an toàn của Polyethylene Glycol (PEG), một số loại cồn béo (Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol và Stearyl Alcohol) và Steareth để bổ sung dữ liệu về các thành phần Ceteareth. Những dữ liệu này cho thấy ít bằng chứng về độc tính. Dữ liệu về các thành phần PEG chỉ ra rằng khi sử dụng cho bệnh nhân bỏng, PEG có thể gây ảnh hưởng đến thận. Do đó, Hội đồng chuyên gia CIR cũng kết luận rằng các thành phần Ceteareth không nên được sử dụng trên vùng da bị tổn thương.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ceteareth-12" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Ceteareth-12" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ceteareth-12"