Thành phần : Calcium Pantothenate

Calcium Pantothenate là muối canxi của axit pantothenic. Pantethine bao gồm hai phân tử axit pantothenic (vitamin B5). Canxi Pantothenate và Natri Pantothenate là muối của axit pantothenic. Pantethine, Canxi Pantothenate và Natri Pantothenate hoạt động như các chất dưỡng tóc. Trong cơ thể, axit pantothenic được chuyển thành Panthethine. Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng Pantethine như một chất bổ sung chế độ ăn uống sẽ làm giảm cholesterol. Khi được sử dụng như một chất bổ sung chế độ ăn uống, không có tác dụng phụ đáng kể nào được báo cáo đối với axit pantothenic hoặc Pantethine. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) bao gồm Canxi Pantothenate trong danh sách các chất thực phẩm trực tiếp được xác nhận là Thường được Công nhận là An toàn (GRAS). Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng panthenol và axit pantothenic an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Calcium Pantothenate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Calcium Pantothenate"