Thành phần : Azelaic Acid

Azelaic Acid là một axit dicarboxylic, thành phần này thường được sử dụng để giảm mụn, rối loạn sắc tố và rosacea và rất ít phản ứng phụ như kích ứng. Ngoài ra trong các loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân thành phần này còn được dùng như chất tạo hương và cân bằng pH. Theo EWG và hội đồng CIR thì thành phần này an toàn cho da, và được xếp vào nhóm chất an toàn với khả năng kích ứng da ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Azelaic Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Azelaic Acid"