Thành phần : Alpha-Glucan Oligosaccharide

Alpha-Glucan Oligosaccharide là một oligome glucose thể hiện mức độ trùng hợp từ 2 đến 10. Nó được điều chế bằng tác dụng của Leuconostoc mesenteroides glucosyl transferase onsucrose. Các monome Thea -D-glucopyranose được liên kết d bởi các liên kết (1-2), (1-6) và (1-4). Một thành phần bảo vệ da thu được bằng cách tổng hợp enzyme từ đường tự nhiên (sucrose và maltose). Nó được khẳng định là chất nền chọn lọc sinh học giúp bảo vệ và kích thích hệ vi khuẩn có lợi trên da mà không làm điều tương tự với mầm bệnh và hệ thực vật không mong muốn. Nó cũng kích thích giải phóng peptide kháng khuẩn bởi tế bào sừng (tế bào da). Công dụng chính của thành phần này là làm sạch, dưỡng da, làm mịn. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Alpha-Glucan Oligosaccharide" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Alpha-Glucan Oligosaccharide"