Thành phần : Alpha Arbutin

Alpha Arbutin là một đồng phân quang học của arbutin tự nhiên (hoặc beta-arbutin). Cũng giống như người anh em của nó, alpha-arbutin cũng là một chất làm sáng da, giảm sắc tố. Hiện nay EWG và hội đồng CIR chưa có đánh giá chi tiết về thành phần này, nhưng theo EWG xếp loại thì đây vẫn là một hoạt chất an toàn cho da. Trong một nghiên cứu của INCI vào năm 2015 cho thấy beta-arbutin hiệu quả hơn cả trên tế bào u ác tính của chuột và tế bào u ác tính ở người.

Thông tin cơ bản về thành phần "Alpha Arbutin" :

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thành phần "Alpha Arbutin" qua các bài viết chi tiết sau :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Alpha Arbutin" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Alpha Arbutin"