Thành phần : Acetyl Methionine

Acetyl Methionine là dẫn xuất N-acetyl của methionine axit amin; Nó đã được sử dụng như một nguồn methionine có sẵn sinh học ở người và được biết là làm giảm độc tính của gan sau quá liều acetaminophen. Methionine (viết tắt là Met hay M)[2] là một α-amino acid với công thức hóa học HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3. Đây là loại amino acid thiết yếu không phân cực. Methionine được mã hóa bởi codon AUG, còn gọi là mã mở đầu, mã hóa cho tín hiệu bắt đầu tổng hợp hợp protein trên mARN. Mặc dù cả hội đồng CIR và EWG đều đánh giá thành phần này này thuộc nhóm chất an toàn nhưng chưa có nhiều thông tin về công dụng của sản phẩm. Theo EWG thì hoạt tính sinh học của chúng là giúp tăng sinh tổng hợp protein. Trong mỹ phẩm nó có tác dụng dưỡng ẩm và cải thiện chức năng của da.

Thông tin cơ bản về thành phần "Acetyl Methionine" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Acetyl Methionine"