Thành phần : Tryptophan

Tryptophan là một amino acid. Alpha amino acids là các khối xây dựng của protein. Cấu trúc của chúng bao gồm một axit cacboxylic có nhóm amin (NH2) trên cacbon liền kề. Trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, các axit amin có chức năng chủ yếu là chất dưỡng tóc và chất dưỡng da. Amino acids hay còn gọi là các axit amin, thường được tìm thấy trong protein ăn kiêng, được giải phóng khi protein được tiêu hóa trong đường tiêu hóa. Dữ liệu da liễu về các sản phẩm có chứa thành phần này chỉ ra rằng các axit amin không phải là chất gây kích ứng da hoặc chất gây mẫn cảm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Tryptophan" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Tryptophan" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Tryptophan"