Thành phần : Triethylene glycol

Triethylene glycol là cồn aliphatic với công dụng kiểm soát độ nhớt, hương liệu. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng nhìn chung, các thành phần polyetylen glycol (PEG) có mức độ độc tính qua đường miệng và da thấp. Các thành phần PEG có trọng lượng phân tử thấp hơn được hấp thụ tối thiểu và các PEG có trọng lượng phân tử cao hơn (PEG-75 trở lên) không được hấp thụ qua da nguyên vẹn. PEG gây kích ứng tối thiểu cho da người và không gây mẫn cảm. Dữ liệu hiện có chỉ ra rằng PEG không gây đột biến hoặc gây ung thư. EWG đánh giá thành phần này nên bị hạn chế sử dụng ở mức độ cao do một số lo ngại về kích ứng. Chuyên gia CIR kết luận rằng các thành phần PEG an toàn để sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm. Một lượng nhỏ 1,4-dioxane, một sản phẩm phụ của quá trình ethoxyl hóa, có thể được tìm thấy trong các thành phần polyetylen glycol bao gồm các thành phần polyetylen glycol. Sự hiện diện tiềm năng của vật liệu này đã được biết rõ và có thể được kiểm soát thông qua các bước thanh lọc để loại bỏ nó khỏi các thành phần trước khi trộn vào các công thức mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Triethylene glycol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Triethylene glycol"