Thành phần : Thymus Zygis Oil

Thymus Zygis Oil là một loại dầu dễ bay hơi thu được từ ngọn hoa của Thymus zygis có công dụng dưỡng da. Thymus zygis là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Thymus Zygis Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Thymus Zygis Oil"