Thành phần : Synthetic Wax

Synthetic Wax là một loại sáp hydrocacbon được sản xuất từ nguyên liệu nhiên liệu hóa thạch như khí đốt tự nhiên. Thành phần này có công dụng chính là giúp nhũ tương không bị phân thách thành 2 phần dầu & chất lỏng – ổn định nhũ tương, giúp giảm độ giòn của sản phẩm, ổn định kết cấu son môi lâu hơn, kiểm soát độ nhớt. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Synthetic Wax" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Synthetic Wax"