Thành phần : Steartrimonium Chloride

– Steartrimonium Chloride là một chất có công dụng chống tĩnh điện, dưỡng tóc, chất bảo quản. – Báo cáo an toàn của hội đồng CIR vào năm 2019 đã đánh giá đây là thành phần an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm nếu công thức sản phẩm được điều chế để không kích ứng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Steartrimonium Chloride" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Steartrimonium Chloride" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Steartrimonium Chloride"