Thành phần : SODIUM LEVULINATE

SODIUM LEVULINATE là muối natri của Axit Levulinic. Axit levulinic, hay axit 4-oxopentanoic, là một hợp chất hữu cơ có công thức CH3C(O)CH2CH2CO2H. Nó được phân loại là một axit keto. Chất rắn kết tinh màu trắng này hòa tan trong nước và dung môi hữu cơ phân cực. Nó có nguồn gốc từ sự phân hủy của cellulose và là tiền chất tiềm năng cho nhiên liệu sinh học, chẳng hạn như etyl levulinat. SODIUM LEVULINATE có công dụng dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "SODIUM LEVULINATE" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "SODIUM LEVULINATE"