Thành phần : Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate

Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate là muối natri của este sulfonate của hỗn hợp hydroxypropyl laurylmonoglucoside và hydroxypropyl lauryldiglucoside. Thành phần này có công dụng là làm sạch, nhũ hóa, tăng bọt, hydrotrope. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate"