Thành phần : Sodium Carbomer

Sodium Carbomer là muối natri của carbomer. Một dạng tiền trung hòa của chất làm đặc siêu phổ biến, Carbomer. Điều này có nghĩa là nó tạo thành gel nhớt ngay lập tức khi thêm nước (trong khi Carbomer phải được trung hòa bằng bazơ), nhưng cũng khó phân tán đều trong công thức hơn. Copolyme là polyme được tổng hợp từ hai hay nhiều monome khác nhau. Crosspolyme là copolyme được liên kết ngang (nghĩa là các chuỗi polyme riêng lẻ được kết nối bằng các phân tử cầu nối [tác nhân liên kết ngang]). Hầu hết các copolyme acrylate và crosspolyme được tổng hợp từ các monome bao gồm, một phần, axit acrylic và/hoặc axit metacrylic, một số este của các axit này, cũng như muối của một hoặc cả hai axit này. Chất đồng trùng hợp acrylat và các chất đồng trùng hợp và polyme liên quan được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm. Thành phần này có một số công dụng như sau ổn định nhũ tương, tạo màng, tạo gel, kiểm soát độ nhớt. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng 126 copolyme acrylate an toàn trong mỹ phẩm hiện nay thực hành sử dụng và nồng độ được mô tả trong an toàn đánh giá khi được bào chế là không gây kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Carbomer" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Carbomer"