Thành phần : Silver Citrate

Silver Citrate hay Ion Bạc xuất hiện trong sản phẩm sẽ giúp diệt khuẩn, giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn, và đồng thời là khử mùi. Nó được sử dụng ở nồng độ khoảng 0.2%, tương ứng với 0.0024%. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Silver Citrate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Silver Citrate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Silver Citrate"