Thành phần : Silica Silylate

Silica Silylate là một dẫn xuất silica kỵ nước trong đó một số nhóm hydroxyl trên bề mặt của silica bốc khói đã được thay thế bằng các nhóm trimethylsiloxyl. Silica Silylate, Silica Dimethyl Silylate, Trimethylsiloxysilicate và Trifluoropropyldimethyl/Trimethylsiloxysilicate là các polyme siloxan. Polyme siloxane là các polyme trong đó cấu trúc xương sống bao gồm các nguyên tử silic và oxy xen kẽ. Nó là một loại bột trắng tiện dụng thích hấp thụ những thứ nhờn. Nó có khả năng hấp thụ dầu và bã nhờn tuyệt vời (hay còn gọi là làm mờ) và cũng có thể hoạt động như một chất làm đặc trong pha dầu của công thức. Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét tính an toàn của Silica Silylate, Silica Dimethyl Silylate, Trimethylsiloxysilicate và Trifluoropropyldimethyl/Trimethylsiloxysilicate cùng nhau vì những polyme lớn này có cấu trúc tương tự nhau và được sử dụng trong mỹ phẩm theo những cách tương tự. Những thành phần này là chất rắn ổn định không hòa tan trong nước và do đó không có khả năng xâm nhập vào da. Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét thông tin cho thấy các hợp chất này không gây ra tác dụng phụ. Chúng không gây độc gen hoặc gây ung thư. Ứng dụng ngoài da của các hợp chất này không gây kích ứng đáng kể và các hợp chất này không phải là chất gây mẫn cảm. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Silica Silylate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Silica Silylate"