Thành phần : Rosa Gallica Flower Extract

Rosa Gallica Flower Extract là chiết xuất từ hoa của hoa hồng Pháp, rosa gallica. Thành phần này thường dùng để tạo mùi hương cho sản phẩm hoặc làm se da, dưỡng da. EWG đánh giá thành phần này có khả năng kích ứng cao hoặc gây mẫn cảm cho người bị dị ứng hoa hồng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Rosa Gallica Flower Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Rosa Gallica Flower Extract"