Thành phần : Red 33

Red 33 hay Ci 17200 hay còn gọi là D&C Red No. 33 là một chất tạo màu tổng hợp siêu phổ biến giúp thêm màu đỏ tím – tương tự như màu củ cải đỏ – vào sản phẩm. Đây là thuốc nhuộm tổng hợp được sản xuất từ nguồn dầu mỏ hoặc nhựa than đá; thuốc nhuộm này được FDA chấp thuận để sử dụng trong dược phẩm và mỹ phẩm. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã xem xét tính an toàn của Red 33 và phê duyệt việc sử dụng chất này trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, ngoại trừ các sản phẩm dành cho vùng mắt. Nó được phép sử dụng trong son môi với nồng độ tối đa là 3%. EWG nhận định đây là chất có thể là tác nhân dẫn đến ung thư ở mức trung bình và bị xếp vào nhóm chất nên hạn chế sử dụng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Red 33" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Red 33"