Thành phần : Potassium Cetyl Phosphate

Potassium Cetyl Phosphate là muối kali của hỗn hợp phức tạp gồm este của axit photphoric và cetyl alcohol. Bột màu trắng đến màu be được mô tả là chất nhũ hóa tiêu chuẩn vàng cho nhũ tương (hỗn hợp dầu + nước) khó ổn định. Nó đặc biệt phổ biến trong kem chống nắng vì nó có thể tăng cường bảo vệ SPF và tăng khả năng chống nước của công thức. Alkyl photphat là các este hữu cơ của axit ortho-photphoric. Các thành phần này là hỗn hợp của este và muối, trong đó một photphat có thể có một đến ba chuỗi alkyl và một đến hai ion dương của kali hoặc natri kèm theo. Chúng khác nhau tùy theo đặc điểm nhận dạng của chuỗi alkyl đính kèm, có chiều dài từ 8 đến 22 cacbon. Các alkyl photphat có thể là chất lỏng hoặc chất rắn và có khả năng hòa tan trong nhiều loại dung môi. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận 28 alkyl bao gồm Potassium Cetyl Phosphate là an toàn trong thực tế sử dụng hiện tại và nồng độ trong mỹ phẩm khi có công thức điều chế lành tính cho da.

Thông tin cơ bản về thành phần "Potassium Cetyl Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Potassium Cetyl Phosphate"