Thành phần : Polyglyceryl-4 Oleate

Polyglyceryl-4 Oleate là một este của axit oleic và Polyglycerin-4. Polyglyceryl oleate gồm Triglycerol ester được chưng cất với acid oleic thực vật, PEG-free. Chất lỏng màu hổ phách, không mùi. Phân tán trong nước, có giá trị HLB là 5 (đối với nhũ tương nước trong dầu). Polyglyceryl oleate là chất nhũ hóa rất hiệu quả, nó giúp dầu và nước hòa trộn vào nhau, dành cho các loại kem hệ nóng và hệ nguội ổn định, tương thích với tất cả các loại dầu nền và hoạt chất, ứng dụng được trong rất nhiều sản phẩm. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng chất béo 274 polyglyceryl este axit bao gồm Polyglyceryl-4 Oleate là an toàn trong mỹ phẩm hiện nay thực hành sử dụng và nồng độ được mô tả trong an toàn này đánh giá khi được bào chế là không gây kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polyglyceryl-4 Oleate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Polyglyceryl-4 Oleate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polyglyceryl-4 Oleate"