Thành phần : Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate

Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate là chất nhũ hóa gốc thực vật giúp phần dầu và nước của công thức trộn đều với nhau. Nó tương thích với một loạt các loại dầu mỹ phẩm và điểm đặc biệt của nó là tạo ra nhũ tương với nhiệt độ siêu cao và độ ổn định đông lạnh (từ -25 °C và +50 °C). EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate"