Thành phần : polyethylene glycol

Polyethylene Glycol có tên đầy đủ là Polyethylene Glycol (PEG)-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, thành phần này có chức năng như một chất làm tăng độ nhớt trong các sản phẩm mỹ phẩm. Sau khi xem xét kích thước lớn của phân tử PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate, Hội đồng chuyên gia đã đồng ý rằng sự hấp thụ qua da không như dự đoán. Điều này, kết hợp với dữ liệu chứng minh khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến vật liệu di truyền (nghĩa là độc tính gen), kích ứng da và phản ứng dị ứng da, đã cung cấp cho Hội đồng chuyên gia đủ bằng chứng để đưa ra đánh giá tích cực về độ an toàn của PEG-150 pentaerythrityl tetrastearate khi được sử dụng như một chất làm tăng độ nhớt trong các sản phẩm mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "polyethylene glycol" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "polyethylene glycol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "polyethylene glycol"