Thành phần : Poloxamer 184

Poloxamer 184 là một polyme khối polyoxyetylen, polyoxypropylen. Số đơn vị trung bình của polyoxyetylen và polyoxypropylen thay đổi dựa trên số liên kết với polyme. Ví dụ, polyme nhỏ nhất, Poloxamer 101, bao gồm một khối có trung bình 2 đơn vị polyoxyetylen, một khối có trung bình 16 đơn vị polyoxypropylen, tiếp theo là một khối có trung bình 2 đơn vị polyoxyetylen. Một loại polymer tổng hợp (một phân tử lớn được tạo thành từ các đơn vị lặp đi lặp lại) được sử dụng làm chất tẩy rửa nhẹ. Nó cũng được sử dụng trong các dung dịch kính áp tròng và thường xuyên có trong danh sách thành phần của nước tẩy trang micellar. Poloxamer 184 gần như nửa dầu và tan trong nước, thích tạo thành mixen (các phân tử tập hợp thành dạng bóng với phần ưa dầu bên trong và phần ưa nước bên ngoài) và được khẳng định là một chất làm sạch hiệu quả mà cũng dịu nhẹ trên da và mắt. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng Poloxamer được tiêm vào tĩnh mạch nhanh chóng được bài tiết qua nước tiểu, với một số tích tụ trong mô phổi, gan, não và thận. Poloxamers nói chung không hiệu quả trong việc chữa lành vết thương, nhưng có hiệu quả trong việc giảm dính sau phẫu thuật trong một số hệ thống thử nghiệm. Poloxamers dường như làm tăng độ nhạy cảm với thuốc chống ung thư của các tế bào ung thư đa kháng thuốc. Các xét nghiệm lâm sàng về kích ứng và mẫn cảm da đều âm tính. Hội đồng chuyên gia CIR đã lưu ý rằng không có dữ liệu về độc tính sinh sản và phát triển, nhưng dựa trên trọng lượng phân tử và độ hòa tan, sẽ có rất ít sự xâm nhập qua da.

Thông tin cơ bản về thành phần "Poloxamer 184" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Poloxamer 184"